Niszczenie dokumentów Kraków

Profesjonalne niszczenie dokumentów

Niszczenie dokumentów

- wykonywanie usługi niszczenia nośników informacji przy zagwarantowaniu pełnej poufności i bezpieczeństwa procesu

więcej...

"Bezpieczna szafka"

Brakowanie akt

- usługa abonamentowa, polega na gromadzeniu niepełnowartościowych wydruków i codziennej korespondencji w pojemniku meblowym, okresowo opróżnianym w celu ich zniszczenia

więcej...

Porządkowanie akt

Porządkowanie akt

- zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi

więcej...

Przetwarzanie danych osobowych

Niszczenie dokumentów

- dane zwykłe i wrażliwe
- kryteria bezpieczeństwa

więcej...

Kontakt

Porządkowanie akt

biuro: 12 686 43 83 serwis: 501 66 99 91 archiwizacja: 501 006 286 e-mail: biuro@vexar.pl

mapa dojazdu...

RODO a niszczenie dokumentów

Rozporządzenie RODO, dotyczące ochrony danych osobowych, w istotny sposób zmieniło tryb pozyskiwania i przechowywania danych dotyczących osób fizycznych. Dane osobowe mogą być przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały one pobrane (art. 5 ust. 1 e).

Każda kategoria danych osobowych powinna więc mieć określony z góry okres ich przechowywania. Okres ten zależny jest od celu, w jakim dane osobowe są przetwarzane. Okres ten zwany jest okresem retencji danych osobowych. Na określenie prawidłowego czasu przechowywania danych osobowych wpływają również inne czynniki - przede wszystkim przepisy szczególne wynikające z innych ustaw, np. z przepisów ustawy o rachunkowości.

Zasada ograniczonego przechowywania danych osobowych nakłada na każdego przedsiębiorcę obowiązek okresowej weryfikacji zasobów, aby uzasadnić celowość dalszego przechowywania danych osobowych oraz cyklicznego usuwania niepotrzebnych danych.

Terminy niszczenia dokumentacji w 2020 r.

Po 1 stycznia 2020 roku można zlikwidować księgi rachunkowe, dokumenty księgowe i dokumentację spraw z roku 2013 , a także deklaracje oraz zeznania podatkowe złożone w 2013 roku.

Zapytanie/kontakt
zapytanie / kontakt